Personakt Antavla

XI:1281, XI:1537 Eric SVENSSON

Bonde i Åmotsby.

Mor:XII:2562, XII:3074 OLSDOTTER

Född:omkring 1620 1)Enligt 1681:
3:e roten Åmot Eric Svensson säger sig vara 6? år, måste stå i plåt kistan, son Sven Ersson, Lars Larsson
 
Domprotokoll:1650-03-30 Åmot 2)Eric Olofsson i Åmot gav till känna att medan han och hans hustru... inga livsarvingar för den skull Eric haver till sig tagit sin syster son Eric Svensson vilken dem förslå skall i deras livstid därför han skall äga allt både löst och fast...
Domprotokoll:1650-11-08 Åmot 2)Eric Olofsson i Åmot ? till sig tagit sin syster son Eric Svensson vilken skall dem förslå i deras livsdagar medan de hava inga livsarvingar därför Eric Olsson haver honom tillsagt all sin egendom i Åmot.
Domprotokoll:1651-03-20 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot... haver tagit till ?... sin moder broder Eric Olofsson vilket han... de nya arvingar hava därför Eric Svensson allt det han äger både löst och fast och nu...
Bosatt:1654 Åmot 3)Eric Svensson med hustru.
Domprotokoll:1654-04-04 Åmot 2)Lars Ersson soldat besvärade sig att Eric Svensson i Åmot... till köp... ingen betalning bekomma.
Köpt:1655-01-30 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot 1 sin köp den jordelott Anders Larsson äger i Tomtnäs. hans moderbroder Eric Olofsson köpt.
Domprotokoll:1655-01-30 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot besvärar sig att Anders Larsson i Tomtnäs... för jordäga... Eric Olofssons efterlevande h. Karin... Anna s. Eric Olofssons syster...
Köpt:1655-06-22 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot 2 sin köp den jordelott Anders Larsson i Tomtnäs äger som hans s. moderbroder köpt.
Domprotokoll:1655-11-26 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot besvärade sig att när han kom till hemmanet till sin... hon... arvingar...
Köpt:1655-11-26 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot 3 sin köp den jordelott Anders Larsson i Tomtnäs äger i Åmot hans moderbroder fördom köpt haver.
Bosatt:1658 Åmot 3)Eric Svensson med hustru.
Bosatt:1659 Åmot 3)Med hustru.
Bosatt:1660 Åmot 3)Med hustru.
Köpt:1661-11-26 Åmot 2)Eric Svensson Åmot lit 1 sin köp hemmanet han besitta och köpt... efter sina moder systrar.
Bosatt:1662 Åmot 3)Eric Svensson med hustru.
Rotering och utskrivning:1662 Åmot 1)Mats Andersson i ? av Eric Svensson Åmot
Köpt:1662-03-13 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot lit 2 sin köpt hemmanet han besitter och köpt ? av sina moder systrar.
Köpt:1663-11-23 Åmot 2)Eric Svensson Åmot lit 1 sin köpt hemmanet han besitter.
Köpt:1664-08-20 Åmot 2)Eric Svensson Åmot 2 sin köpt hemmanet han besitter och köpt ? av sina släktingar.
Köpt:1664-11-29 Åmot 2)Eric Svensson Åmot 3 sin köp ? hemmanet
Rotering och utskrivning:1666 Åmot 1)Åmot Eric Svensson: Mats Andersson från Svärdsjö socken skaffad.
Domprotokoll:1666-04-03 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot 40 ? för hemgång.
Domprotokoll:1666-07-04 Åmot 2)
Bosatt:1667 Åmot 3)Eric Svensson med hustru.
Rotering och utskrivning:1667 Åmot 1)
Domprotokoll:1667-07-20 Åmot 2)Anders Andersson i Åmot... Eric Svensson Åmot.
Domprotokoll:1668-06-27 Åmot 2)Anders Andersson i Åmot och hans hustru Anna... Anna Olofsdotters arvsjord i Åmot... Eric Svensson i Åmot.
Domprotokoll:1668-11-26 Åmot 2)Kyrkoherden besvärar sig över Eric Svensson i Åmot... 8 dagars fängelse i kistan.
Domprotokoll:1669-12-01 Åmot 2)Kyrkoherden klagade sig över Eric Svensson i Åmot och han för någon tid sedan kom drucken till kyrkoherden och gjorde sig där något otidig, att kyrkoherden måste köra honom från sig med hugg och slag. Då går han till Wij där han ? sig över kyrkoherden och säger gå och sätta elden på prästgården och annat mera otidigt... 8 dagar fängelse... med vatten och bröd...
Bosatt:1670 Åmot 3)Eric Svensson, ingen hustru, son, piga.
Rotering och utskrivning:1671 Åmot 1)Åmot Eric Svensson 1 1/2, Anders Andersson 1 1/2.
Domprotokoll:1671-12-04 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot anklagades av ärevördiga kyrkoherden Eric Tibelius att han fört ett ogudsfruktigt leverne och inte ? illa levat både i sitt hus och med sin hustru och grannar att han...
Anders Andersson i Åmot klagade över denne Eric sin granne och han har... honom till livet så och sagt sig skola bränna upp både honom och hus... har han på tinget för 2 år sedan varit dömder till fängelset men sedan kommit lös och kontinuerligen hållit sig undan tills han förleden sommar blev fasttagen och i fängelse till dess han skaffade borgen detta ärendet lades till nämden... denne Eric Svensson i Åmot har sig i fylleri illa förfarit och otillbörligen... han har låtit någon bättring... sedan han blev i borgen...
 
Domprotokoll:1671-12-04 Åmot 2)Anders Andersson i Åmot presenterade en testamente skrift... att hustruns moder syster hustru Anna Olofsdotter testamenterat honom, hans hustru sin arvejord i Eric Svenssons hemman i berörda Åmot och hennes... samt alla lösören och... Eric Svensson om han ville samma testamente bestrider till han intet... över hans och hustru Anna...
Domprotokoll:1672-06-13 Åmot 2)Anders Andersson i Åmot klagade över sin granne Eric Svensson att...
Domprotokoll:1673-02-05 Åmot 2)Anders Andersson i Åmot klagade uppå sin granne Eric Svensson i Åmot... för den hemgång och åtskilliga skällsord...
Domprotokoll:1673-11-25 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot dömdes... testamente Anna Olofsdotter i Åmot... att betala Anders Andersson i Åmot dess arvslott... Anna Olofsdotter i hans hemman.
Rotering och utskrivning:1681 Åmot 1)3:e roten Åmot Eric Svensson säger sig vara 6? år, måste stå i plåt kistan, son Sven Ersson, Lars Larsson
Domprotokoll:1681-10-21 Åmot 2)Eric Svenssons son i Åmot Sven lovade på sin faders vägnar att skaffa hammarsmeden Eric Andersson 2 bock? igen som han för honom...
Rotering och utskrivning:1682-03-22 Åmot 1)Åmot Eric Svensson, s Sven Ersson, Lars Larsson, d Lars Hindersson
Domprotokoll:1682-03-30 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot stämda av kyrkoherden... hustrun och sonen var tillstädes... pastor anklagade Eric Svensson i Åmot för det han... försummat kyrkan... och sitt fylleri... Johan Persson (Åmot/Nordanåsbo?) Eric Svensson... 40 för julfridsbrott...
Domprotokoll:1682-06-22 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot pliktar... 3... för svart(lösa?)...
Domprotokoll:1682-08-25 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot... fylleri...
Eric Svensson pliktar i anförande av hans fattigdom... 12..
 
Domprotokoll:1685-06-22 Åmot 2)Lars Larsson i Åmot anklagade sin granne Eric Svensson ibidem... hustru Anna Olsdotter...
Domprotokoll:1685-06-22 Åmot 2)Resolverade rätten att det hästbyte som Olof Larsson i Sjökalla gjorde med Eric Svensson i Åmot, så väl som det byte Anders Nilsson i Gäveränge gjorde med Olof Larsson skall bliva beständigt.
Domprotokoll:1685-06-22 Åmot 2)Eric Svensson Åmot 3 för prästgårds nybyggningen.
Domprotokoll:1685-08-18 Åmot 2)Lars Larsson Åmot tillika med sin fostermoder hustru Anna Olofsdotter... sin granne Eric Svensson därsamma städes sina 60 år gammal... Lars Larsson och hans hustru samt fostermoder Anna Olofsdotter på åkern att slå, någon skarp slott av Eric Svenssons son Sven Ersson och pigan Annika voro tillstädes att göra det samma... kommo Eric Svensson gångandes något drucken till Lars Larsson... soldaten Lars Hinderssons hustru Margareta Christoffersdotter... Anders Joansson Kvarnåsen...
Domprotokoll:1686-09-08 Åmot 2)
Domprotokoll:1690-03-12 Åmot 2)Per Hansson i Ulfsta... Eric Svensson Åmot för det han kallat honom halvbövel... 2 skarpa gatlopp sig till korrektion och rättelse...
Domprotokoll:1693-02-27 Åmot 2)Eric Svensson Åmot för försmädligt tal mot herr kyrkoherden och dess hustru...
Domprotokoll:1693-05-02 Åmot 2)Skatt 1692
Domprotokoll:1700-11-05 Åmot 2)Gamla Erik Svensson i Åmot kände sig skyldig till sal. kvartermästaren Jonas Lejonflykts arvingar en tunna sädeskorn som han låntagit om våren 1697 att betala om hösten där efter...
Domprotokoll:1702-12-15 Åmot 2)Erik Svensson Åmot som är halvfjollig och inte vid sitt fulla förstånd... 4 caroliner till kyrkan och de fattiga...

Gamla Erik Svensson Åmot pro absentia under hela tinget... fäldes av häradsrätten till... 2...
 
Domprotokoll:1710-05-24 Åmot 2)Till Pål Olofsson i Mojsjön skall Eric Svensson i Åmot för en tunna säd... för 2ne pund mjöl och för de utlånta 3 pannor? råg till gamle Eric Svensson var av ? på unga Eric Svensson del 3 halvstop sedan den bortsålda kjortelen är avtagen in alles betala 14...

Barn med XI:1282, XI:1538 Barbro KNUTSDOTTER

Domprotokoll:1685-06-22 Åmot 2)Eric Svensson i Åmot tillika med sin hustru son och sonhustru försummat kyrkan.

Barn:
X:641, X:769 Eric ERSSON
Sven ERSSON (- 1698?)

Noteringar

1683-02-17: Sven Månsson Åmot som har Johan Perssons syster till hustru.

1656, 1653: Åmot Olof Zachrisson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1620? Födelse omkring 1620.  1)
1650 Domprotokoll 1650-03-30 Åmot.  2)
1650 Domprotokoll 1650-11-08 Åmot.  2)
1651 Domprotokoll 1651-03-20 Åmot.  2)
1654 Bosatt 1654 Åmot.  3)
1654 Domprotokoll 1654-04-04 Åmot.  2)
1655 Köpt 1655-01-30 Åmot.  2)
1655 Domprotokoll 1655-01-30 Åmot.  2)
1655 Köpt 1655-06-22 Åmot.  2)
1655 Domprotokoll 1655-11-26 Åmot.  2)
1655 Köpt 1655-11-26 Åmot.  2)
1658 Bosatt 1658 Åmot.  3)
1659 Bosatt 1659 Åmot.  3)
1660 Bosatt 1660 Åmot.  3)
1661 Köpt 1661-11-26 Åmot.  2)
1662 Bosatt 1662 Åmot.  3)
1662 Rotering och utskrivning 1662 Åmot.  1)
1662 Köpt 1662-03-13 Åmot.  2)
1663 Köpt 1663-11-23 Åmot.  2)
1664 Köpt 1664-08-20 Åmot.  2)
1664 Köpt 1664-11-29 Åmot.  2)
1666 Rotering och utskrivning 1666 Åmot.  1)
1666 Domprotokoll 1666-04-03 Åmot.  2)
1666 Domprotokoll 1666-07-04 Åmot.  2)
1667 Bosatt 1667 Åmot.  3)
1667 Rotering och utskrivning 1667 Åmot.  1)
1667 Domprotokoll 1667-07-20 Åmot.  2)
1668 Domprotokoll 1668-06-27 Åmot.  2)
1668 Domprotokoll 1668-11-26 Åmot.  2)
1669 Domprotokoll 1669-12-01 Åmot.  2)
1670 Bosatt 1670 Åmot.  3)
1671 Rotering och utskrivning 1671 Åmot.  1)
1671 Domprotokoll 1671-12-04 Åmot.  2)
1671 Domprotokoll 1671-12-04 Åmot.  2)
1672 Domprotokoll 1672-06-13 Åmot.  2)
1673 Domprotokoll 1673-02-05 Åmot.  2)
1673 Domprotokoll 1673-11-25 Åmot.  2)
1681 Rotering och utskrivning 1681 Åmot.  1)
1681 Domprotokoll 1681-10-21 Åmot.  2)
1682 Rotering och utskrivning 1682-03-22 Åmot.  1)
1682 Domprotokoll 1682-03-30 Åmot.  2)
1682 Domprotokoll 1682-06-22 Åmot.  2)
1682 Domprotokoll 1682-08-25 Åmot.  2)
1685 Domprotokoll 1685-06-22 Åmot.  2)
1685 Domprotokoll 1685-06-22 Åmot.  2)
1685 Domprotokoll 1685-06-22 Åmot.  2)
1685 Domprotokoll XI:1282, XI:1538 Barbro KNUTSDOTTER 1685-06-22 Åmot.  2)
1685 Domprotokoll 1685-08-18 Åmot.  2)
1686 Domprotokoll 1686-09-08 Åmot.  2)
1690 Domprotokoll 1690-03-12 Åmot.  2)
1693 Domprotokoll 1693-02-27 Åmot.  2)
1693 Domprotokoll 1693-05-02 Åmot.  2)
1698? Sonen Sven ERSSON dör omkring 1698 Åmotsby Nr 1, Åmot 4).
1700 Domprotokoll 1700-11-05 Åmot.  2)
1702 Domprotokoll 1702-12-15 Åmot.  2)
1710 Domprotokoll 1710-05-24 Åmot.  2)

Källor

1)Rotering och utskrivningslängd
  
2)Gästriklands domsaga
  
3)Mantalslängder
  
4)Röklängder